Tämän sivuston käyttö edellyttää alla olevien käyttöehtojen hyväksymistä.

Sivuston immateriaaliaineisto, kuten tekstit, grafiikat, kuvat, kuviot, piirrokset, logot ja ikonit ovat sivustolla myytävien tuotteiden valmistajien, ylläpitäjän tai tämän verkkokaupan kanssa yhteistyössä olevien yhdistysten omaisuutta, jollei toisin ole mainittu. Kaikki oikeudet aineistoon pidätetään.

Sivustolla olevien tekstien sekä kaiken visuaalisen aineiston kopioiminen, siirtäminen, muuttaminen, tallentaminen, julkaiseminen ja jakelu on kielletty ilman asianomaisten tahojen kirjallista lupaa.

Sivuston ylläpitäjä ei vastaa sivustolla olevan tiedon virheettömyydestä, luotettavuudesta, tarkkuudesta tai ajantasaisuudesta. Ylläpitäjä ei myöskään vastaa mistään suorasta tai epäsuorasta kulusta, menetyksestä, tai taloudellisesta / henkisestä / ruumiillisesta vahingosta tai haitasta, joita sivuston sisältö tai sen ohjeiden mukaan toimiminen saattaa aiheuttaa.

Ylläpitäjä ei vastaa tietojärjestelmää tai tietoliikennettä koskevista häiriöistä, ohjelmointivirheistä tai haittaohjelmien mahdollisesti aiheuttamista menetyksistä tai vahingoista, edes osittain.

Ylläpitäjä ei ole vastuussa kolmannelle osapuolelle kuuluvasta sivustosta tai aineistosta, johon sivustolla on linkki tai viittaus, tai johon upotus ohjaa.

Ylläpitäjä varaa oikeuden muuttaa aineistoa, sivuston käyttöehtoja, saatavuutta tai muita sivuston ominaisuuksia ilman ennakkoilmoitusta, eikä takaa, että sivusto on käytettävissä virheettömästi tai keskeytyksettä.

Käyttäjä sitoutuu käyttämään verkkopalvelua vain laillisiin tarkoituksiin ja tavalla, joka ei loukkaa lakia, muita viranomaissäännöksiä, näitä käyttöehtoja, ylläpitäjän, tämän verkkokaupan kanssa yhteistyössä toimivien yhdistysten tai minkä tahansa sivustoon liittyvän kolmannen osapuolen oikeuksia tai hyvää tapaa.

Ylläpitäjä pyrkii pitämään sivustonsa sisällön ajantasaisena. Ylläpitäjällä on oikeus vapaasti ja ilmoittamatta muuttaa sivuston sisältöä.